Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Losowych kart

Losowo rozdaje karty, od przetasowaną talię.


Przykłady

Poznaj inne szablony