Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie

Losowe karty

Rozdaj losowo karty z potasowanej talii.


Przykłady

Poznaj inne szablony