1) Wybierz przyimek. a) od b) gdyż c) ponieważ 2) Wybierz przyimek. a) obok b) ale c) jeżeli 3) Wybierz przyimek. a) i b) jeśli c) ponad 4) Wybierz przyimek. a) znad b) droga c) długopis 5) Wybierz przyimek. a) poza b) sytuacja c) ale 6) Wybierz przyimek. a) przed b) napis c) ponieważ 7) Wybierz przyimek. a) po b) bo c) jednakże 8) Wybierz przyimek. a) między b) namaluję c) a 9) Wybierz przyimek. a) kanapa b) ku c) bo 10) Wybierz przyimek. a) zależy b) że c) z 11) Wybierz przyimek. a) aż b) w c) tam 12) Wybierz przyimek. a) tędy b) przy c) tu

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?