1/3 ____1/2 2/7 ____2/3 13/30 ____13/50 45/50 ____ 45/100 1/8 ____1/8 19/20 ____19/10 15/31____15/15 1/2____ 1/4 10/100 ____ 10/1000 19/90 ____19/20

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?