1) Z czego są zbudowane substancje  ? a) z małych człowieczków b) s materii c) z atomów i cząsteczek d) z wektorów 2) Podczas jakiej czynności Archimedes zauważył prawo nazwane jego imieniem? a) prasowania b) zbierania grzybów c) koszenia trawy d) kąpieli 3) W jakich urządzeniach  wykorzystano prawo Pascala? a) w prasie hydraulicznej b) w kosiarce c) w wodociągach d) w aparatach fotograficznych 4) Czym jest droga? a) odcinek po którym ciało się porusza b) odcinkiem łączącym miasta c) rodzaj prędkości d) długością toru ruchu 5) Wzór na drogę to : a) s/t b) v•t c) a•t d) a•2/t 6) Ciało tonie wtedy gdy: a) jego gęstość jest taka sama jak gęstość cieczy b) jego gęstość jest mniejsza od gęstosci cieczy c) jego gęstość jest większa od gęstości cieczy d) gdy zje się z dużo 7) Co trzeba zrobić gdy wejdziemy na zamarznięte jezioro i lód zacznie pękać ? a) położyć się na lodzie b) skakać c) zacząć biec w stronę brzegu d) stać 8) Co jest ciekłego stanu skupienia? a) cegła b) woda c) powietrze d) krzesło 9) Czym zajmuje się kinematyka? a) nauka o ruchu ciał b) nauka o pracy i energii ciał c) nauka o masie i ciężkości ciał d) nauka o cząsteczkach 10) Jak oznacza się czas? a) s b) v c) a d) t

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?