1) Jak nazywa się przedstawiona na zdjęciu osoba a) Władysław Gomułka b) Bolesław Bierut c) Jakub Berman d) Józef Cyrankiewicz 2) 15 grudnia 1948 r powstała nowa partia a) Zjednoczone Stronnictwo Ludowe b) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza c) Stronnictwo Demokratyczne d) Partia Zjednoczonych Robotników Polskich 3) Obowiązująca nazwa Polski od roku 1952 to a) Rzeczpospolita Polska b) Polska Republika Ludowa c) Polska Rzeczpospolita Ludowa d) Ludowa Republika Polska 4) Konstytucja z roku 1952 została wprowadzona w życie a) 1 maja b) 11 listopada c) 22 lipca d) 15 grudnia 5) Czego nie miał orzeł w godle w czasach PRL a) pazurów b) korony c) piór w lewym skrzydle 6) W okresie realizacji planu sześcioletniego (1950-1955) główny nacisk położono na a) rozwój przemysłu włókienniczego. b) rozwój przemysłu ciężkiego (przede wszystkim zbrojeniowego). c) rozwój przemysłu spożywczego. d) rozwój przemysłu naftowego 7) Plan sześcioletni przewidywał budowę a) 100 nowych zakładów przemysłowych. b) 240 nowych zakładów przemysłowych c) 350 nowych zakładów przemysłowych d) 1000 nowych zakładów przemysłowych. 8) Tworzenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i Państwowych Gospodarstw Rolnych było a) podjętą przez komunistów próbą utrzymania indywidualnych gospodarstw rolnych b) podjętą przez komunistów próbą kolektywizacji wsi. 9) Kułakami komuniści nazywali a) właścicieli dużych gospodarstw rolnych, niechętnych wstępowaniu do spółdzielni rolniczych. b) chłopów bez roli, niechętnych wstępowaniu do spółdzielni rolniczych. c) chłopów, którzy przenosili się do miast, by podjąć pracę w przemyśle. 10) Przejawem walki komunistów z Kościołem katolickim w Polsce było a) oficjalne uznanie księży za "wrogów Polski" b) skazanie na śmierć prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego c) wygnanie z kraju prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. d) skazanie na więzienie biskupa Czesława Kaczmarka i aresztowanie prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. 11) Kim jest postać na zdjęciu? a) prezydent Bolesław Bierut b) minister gospodarki Hilary Minc c) Jakub Berman d) Władysław Gomułka 12) Armię Polski po II wojnie nazywano a) Ludowe Wojsko Polskie b) Armia Ludowa c) Armia Polski Ludowej 13) Kultura okresu stalinizmu w Polsce, to: a) modernizm b) socrealizm c) neorealizm

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?