... wielokropek - Wstawiamy go wtedy, gdy chcemy pokazać, że wypowiedź się nagle urywa., " " cudzysłów - Między te dwa znaki wstawiamy cudzy tekst albo tytuł utworu., - myślnik - Używamy go między innymi w wypowiedziach w dialogu., , przecinek - Stosujemy go przy wyliczeniach., ( ) nawias - Za jego pomocą wyodrębniamy fragment tekstu, który jest dodatkowy, wtrącony.,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?