1) RI ___ a) GHE b) GHI 2) ___ ANDA a) GHE b) GHI 3) RI ___ LLI a) GHE b) GHI 4) A__ a) GHE b) GHI 5) TARTARU___ a) GHE b) GHI 6) UN ___ E a) GHE b) GHI 7) ___ OTTO a) GHE b) GHI 8) ___ RO a) GHE b) GHI 9) MA ___ a) GHE b) GHI 10) AL ___ a) GHE b) GHI 11) MAR___RITE a) GHE b) GHI 12) ___ PARDO a) GHE b) GHI

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?