1) ki_ a) s b) ss 2) fre_ a) t b) tt 3) gul_ a) f b) ff 4) ja_ a) z b) zz 5) chi_ a) l b) ll 6) wi_ a) g b) gg 7) shel_ a) f b) ff 8) ski_ a) f b) ff 9) bu_ a) z b) zz 10) sme_ a) l b) ll 11) me_ a) s b) ss 12) sme_ a) l b) ll 13) she_ a) l b) ll 14) stu_ a) f b) ff 15) vru_ a) b b) bb 16) fla_ a) f b) ff 17) pro a) s b) ss 18) glin_ a) z b) zz 19) stri a) l b) ll 20) quel_ a) f b) ff

To Floss or Not?

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?