1) Piszemy a) naprawdę b) na prawdę 2) Poprawnie powiemy: a) w każdym bądź razie  b) w każdym razie 3) Poprawnie powiem: a) wziąść b) wziąć 4) Zapiszesz: a) wogóle b) w ogóle c) w ogule 5) Kiedy? a) w miesiącu wrzesniu b) we wrześniu 6) Nawet, jeśli jest blisko... a) poszłem b) poszedłem 7) Jeśli zwracasz się do kogoś powiesz: a) proszę panią b) proszę pani 8) Kilka razy... a) pod rząd b) z rzędu 9) Poprawnie zapiszesz a) na pewno b) napewno 10) Jak napisać poprawnie? a) na razie b) narazie 11) Pozdrowienia... a) z nad morza b) snad morza c) znad morza 12) Jaka jest poprawna pisownia? a) nacodzień b) na codzień c) na co dzień 13) Oni... a) lubiom b) lubieją c) lubią 14) Idę a) po najmniejszej linii oporu b) po linii najmniejszego oporu 15) Jest zimno, więc... a) ubieram kurtkę i czapkę b) zakładam kurtkę i czapkę 16) Poprawny zapis: a) dopuki b) do póki c) dopóki d) do puki 17) Minęło już... a) półtorej roku b) półtora roku 18) Kupiłam... a) perfumę b) perfumy c) obydwie formy są dopuszczalne

Czy mówisz i piszesz poprawnie?

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?