1) Ziemia a) Earth b) galaxy c) Moon 2) satelita a) satellite b) shooting star c) robot 3) wszechświat a) planet b) universe c) time machine 4) statek kosmiczny a) car b) spaceship c) sky 5) wynaleźć a) invent b) do c) save 6) zniszczyć a) waste b) destroy c) exist 7) fantastyka naukowa a) special powers b) science fiction c) character 8) środowisko naturalne a) exist b) the environment c) ever 9) olbrzymi a) giant b) big c) small 10) pożyczać a) like b) look c) lend

Vocabulary, unit 6, class 6, Earth

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?