Corretto: cane, amico, mare, città, ragazzo, Errato: gioia, bellezza, pace, paura, amicizia,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?