If I travelled to the USA, I would..., If I could live anywhere in the world, I would..., If I went to a desert island, I would take..., If I were older, I would..., I would get angry if..., I would be happier if..., If I travelled to Disney World I would..., If I were a famous person, I would..., If I had to choose one food to eat for the rest of my life it would be..., If I were an animal, I would be..., If I were a film character, I would be..., I'd be scared if..., I'd be confused if..., If I had three wished, I would ask for.., If I could change one thing in my past I would..., I would get really sad if....

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?