How often do you ride a scooter?, How often do you dance?, How often do you cook?, How often do you jump rope?, How often do you watch films?, How often do you listen to the radio?, How often do you chat online?, How often do you read a newspaper?, How often do you do housework?, How often do you go to the gym?, How often do you surf the web?, How often do you go hiking?, How often do you travel by train?, How often do you have your hair cut?, How often do you get angry?, How often do you play badminton?, How often do you play games on your phone?, How often do you get up before 6 am?, How often do you eat hamburgers?, How often do you eat dessert after lunch?, How often do you ride a skateboard?, How often do you tell lies?, How often do you laugh?, How often do you oversleep?, How often do you sleep in?, How often do you make mistakes?, How often do you get jealous?, How often do you get scared?, How often do you get lost?, How often do you smile?, How often do you forget things?, How often do you steal things?, How often do you sweep the floor?, How often do you rake the leaves?, How often do you take pictures?, How often do you lift weights?, How often do you blink?, How often do you change cat litter?, How often do you clean a fish tank?, How often do you read ebooks?.

Speaking - Present Simple - How often do you...? - 40 questions - mówienie po angielsku

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?