I/ fix/ my car/ yesterday, We/repair/door/last week, I /cut /my hair / tomorrow I /cut /my hair / tomorrow , We/ put down/ our dog/ yesterday, They/ just/ paint/ the house green, I /install/ burglar alarm/ last week, We/solve/ the problem by next week, I/ pull/ two teeth tomorrow, I/ smash/ my car window / yesterday, I steal/ my wallet last week, I/ wash/ my car every week I/ wash/ my car every week vI/ wasI/ wash/ my car every weekh/ my car every weekI/ wash/ my car every week, She/ dye/ her hair green/ last summer She/ dye/ her hair green/ last summer , She/ dye/ her hair green/ last summer, John/ send/ his documents by the next week, I/ clean/ windows /yesterday, We/ break into/ our house /last year, My sister/ do/ her nose last week, It’s been a long time since I/check/ my eyes.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?