1) Zaopatruje gałkę oczną w tlen i substancje odżywcze a) siatkówka b) naczyniówka c) rogówka d) twardówka 2) Adaptacja oka to a) zmiana kształtu soczewki b) zmiana kształtu rogówki c) zmiana średnicy źrenicy 3) Rejestrują barwę światłą a) czopki b) pręciki c) rzęski 4) Na niej powstaje obraz a) rogówka b) siatkówka c) tęczówka d) naczyniówka 5) Miejsce na którym nie ma receptorów wzroku to a) plamka żółta b) tarcza nerwu wzrokowego c) siatkówka 6) Akomodacja to zmiana a) kształtu soczewki b) średnicy źrenicy c) kształtu rogówki 7) Do rejestrowania zmian położenia ciała służą a) kosteczki słuchowe b) kanały półkoliste c) komórki zmysłowe ślimaka 8) Który punkt zawiera wyłącznie części ucha środkowego a) młoteczek, ślimak, trąbka słuchowa b) młoteczek, trąbka słuchowa, kowadełko c) młoteczek, kanały półkoliste, ślimak 9) Właściwy narząd słuchu to a) ślimak b) błędnik c) kosteczki słuchowe 10) Trąbka słuchowa należy do ucha a) zewnętrznego b) środkowego c) wewnętrznego

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?