Franciszek Treder urodził się w 1903 roku w ____ koło Borzestowa. Jego matka była ____ a ojciec uprawiał małe gospodarstwo. Szkolną edukację rozpoczął w ____ Szkole Publicznej w Borzestowie, gdzie uczył się języka niemieckiego. W domu poznawał tajniki ____. Franciszek rozpoczął pracę jako nauczyciel w ____. Ze względu na chorobę serca musiał zrezygnować z zawodu nauczyciela. Zajął się gromadzeniem ____ kultury materialnej i sztuki ____ Kaszub oraz wyrobem szkolnych pomocy naukowych. W 1950 roku przekazał do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach zebrane przez siebie ____. Powierzono mu kierownictwo muzeum, potem został ____ aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku. Za swoją działalność kulturalną otrzymał ____. Jego imię nosi ____ w Kartuzach i ____ w Borzestowie. Zmarł 22 sierpnia 1980 r. w Gdyni. Franciszek Treder, jego pasja kolekcjonerska i ____, który dzięki swojemu ____ zdołał doprowadzić do powstania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?