Gdybym ptakiem była i latać umiała,, Gdybym motylem była wolność, bym oddała,, Człowiekiem jestem, więc cóż dać Ci mogę?, Myśli wypełnione twymi słowami,, Mam marzenia., Nikt nam nie powie, kim w przyszłości będziemy., Tylko wyciągnij po nie rękę!, to jest w życiu najpiękniejsze!, Jak wiosna do życia przyrodę pobudza,, Bezpieczna, szczęśliwa.., Czas się zatrzymał, stanął na wieki., Płaska jak stół,, Wszystko tu małe, dostępne i bliskie., Granice krajów są ledwie widoczne,, nie z tego świata., mogłaby wejrzeć w siebie, cebula bez przerażenia., Nie licząc szkół, gdzie się musi,, ale lubi się także rosół z makaronem,, lubi się stary szalik,, na to pytanie już padła odpowiedź. , przestają być te, zaczynają być inne., Przy chmurach, nawet kamień wygląda jak brat,, Niech sobie ludzie będą, jeśli chcą,, Na brze­gu rze­ki, roz­cią­gnię­ty w tra­wie,, Niby lśnią­ce kasz­ta­ny pod drze­wem, Dzień taki szczę­śli­wy., Mgła opa­dła wcze­śnie, pra­co­wa­łem w ogro­dzie., Nie czu­łem w cie­le żad­ne­go bólu..

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?