1) du_ a) ch b) h 2) zu_ a) ch b) h 3) brzu_ a) ch b) h 4) _uk a) ch b) h 5) _ałas a) ch b) h 6) gma_ a) ch b) h 7) _umor a) ch b) h 8) _odzić a) ch b) h 9) ci_o a) ch b) h 10) ytry a) ch b) h 11) li_o a) ch b) h 12) _uczeć a) ch b) h 13) o_ota a) ch b) h 14) mu_a a) ch b) h 15) _armider a) ch b) h 16) pe_ a) ch b) h

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?