1) W którym roku Tadeusz Kościuszko zaprzysiągł akt powstania? a) 1797 b) 1789 c) 1794 2) W 1795 r. Gdańsk a) był wolnym miastem b) należał do Prus c) należał do Polski 3) Jaki był stan liczebny Polskiej armii w drugiej połowie XVIII wieku a) 150 000 b) 57 000 c) 39 000 4) W którym roku Rosja, Prusy i Austria dokonały III rozbiory polski? a) 1795 b) 1797 c) 1792 5) Czym walczyli chłopi podczas powstania kościuszkowskiego? a) Mieczem b) Nożem c) Kosą

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?