Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: a, ą, e, ę, i, u, ó, o, y, Niepoprawnie: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, w, z, ź, ż,

Samogłoski i spółgłoski

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne