grupa karboksylowa - -COOH, etanowy - kwas octowy inaczej kwas …..., mrówkowy - kwas który występuje w jadzie mrówek, propan - alkan z którego powstał kwas propanowy, butanowy - ten kwas ma wzór C3H7COOH, tlen - w grupie karboksylowej obok węgla i wodoru, pentanowy - w grupie alkilowej tego kwasu są 4 atomy węgla ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?