1) 3+4= a) 4 b) 7 c) 9 d) 8 2) 5 + 3= a) 4 b) 7 c) 8 d) 2 3) 3 + 6= a) 9 b) 4 c) 7 d) 8 4) 2 + 4= a) 3 b) 7 c) 4 d) 6 5) 1 + 6= a) 3 b) 7 c) 8 d) 5 6) 7 + 2= a) 9 b) 5 c) 6 d) 8 7) 6 + 4= a) 10 b) 8 c) 5 d) 2 8) 1 + 8= a) 2 b) 5 c) 7 d) 9 9) 6 + 2= a) 5 b) 8 c) 7 d) 9 10) 5 + 1= a) 4 b) 8 c) 6 d) 7 11) 3 + 2= a) 4 b) 8 c) 5 d) 6 12) 4+5= a) 6 b) 8 c) 1 d) 9 13) 5+5= a) 4 b) 10 c) 3 d) 7 14) 3+5= a) 8 b) 2 c) 6 d) 10 15) 3 + 7 a) 4 b) 6 c) 10 d) 8

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?