1) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) EIGHT b) THREE c) FOUR 2) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) FIVE b) TEN c) SIX 3) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) SIX b) FOUR c) TWO 4) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) NINE b) FIVE c) SEVEN 5) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) ONE b) FOUR c) THREE 6) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) SEVEN b) TWO c) TEN 7) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) EIGHT b) SIX c) ONE 8) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) TEN b) ONE c) FIVE 9) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) THREE b) FIVE c) TWO 10) HOW MANY EGGS CAN YOU SEE? a) TWO b) FIVE c) THREE

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?