1) Głoska "sz" na początku wyrazu a) b) c) d) e) f) 2) Głoska "sz" w środku wyrazu a) b) c) d) e) f) 3) Głoska "sz" na końcu wyrazu a) b) c) d) e) f)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?