1) QUESTO/ QUESTA a) THIS b) THESE c) THOSE d) THAT 2) QUESTI / QUESTE a) THIS b) THOSE c) THAT d) THESE 3) QUELLO/ QUELLA a) THESE b) THOSE c) THIS d) THAT 4) QUELLI / QUELLE a) THESE b) THOSE c) THIS d) THAT

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?