past, to, twenty to, ten........nine, past seven, twelve, ten.........five, five to, past eleven.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?