1) który znak zakazuje wyprzedzania? a) b) c) 2) który znak zakazuje zawracania? a) b) c) 3) który znak zakazuje ruchu w obu kierunkach? a) b) c) 4) który znak mówi o ograniczeniu prędkości? a) b) c) 5) który znak zakazuje wjazdu rowerów? a) b) c) 6) który znak zakazuje skręcania w lewo? a) b) c) 7) który znak zakazuje zatrzymywać się? a) b) c) 8) który znak zakazuje wjazdu wszystkim pojazdom? a) b) c)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?