1) Zakon Krzyżacki był a) niemieckim zakonem rycerskim b) polskim zakonem rycerskim c) litewskim zakonem rycerskim 2) Na czele zakonu stał a) prezydent b) wielki mistrz c) biskup 3) Członkowie zakonu mieli a) być jak zakonnicy, nigdy nie walczyć b) walczyć jak rycerze i spać w świątyniach c) modlić się jak zakonnicy i walczyć jak rycerze 4) Przybyli do Polski na zaproszenie a) Kazimierza Wielkiego b) Konrada Mazowieckiego c) Bolesława Chrobrego 5) Przybyli do Polski, aby a) walczyć z pogańskimi Prusami b) walczyć z Litwinami c) walczyć z Niemcami 6) Gdzie założyli swoje państwo zakonne? a) nad Notecią b) nad Odrą c) nad Wisłą

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?