Jakie działy obejmuje SEKTOR I gospodarki?, Jakie działy obejmuje SEKTOR II gospodarki?, Jakie działy obejmuje SEKTOR III gospodarki?, Co oznacza skrót PKB?, Wymień lokalizację klastrów przemysłowych w Polsce., Jakie 3 funkcje pełni rolnictwo?, Jakie zadania realizuje funkcja gospodarcza rolnictwa?, Jakie zadanie realizuje funkcja społeczna rolnictwa?, Wymień 3 przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa., Wymień 3 pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa?, Jakie zboża są uprawiane w Polsce? Wymień 3., Wymień 3 główne gatunki ryb poławiane w Bałtyku. , Czym zajmuje się przemysł stoczniowy?, Czym zajmuje się przemysł?, Wymień 3 przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu., Wymień 3 pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu., Wymień 3 odnawialne źródła energii., Wymień 3 nieodnawialne źródła energii., Który z surowców jest najważniejszym surowcem energetycznym w Polsce?, Wymień 3 największe okręgi przemysłowe w Polsce., Co to jest przemysł high-tech?, Jakie produkty produkuje przemysł high-tech?, Wymień jakie rodzaje usług są świadczone w Polsce?, Wymień zalety transportu samochodowego., Wymień przyrodnicze walory turystyczne., Wymień kulturowe walory turystyczne., Wymień 5 obiektów UNESCO występujących w Polsce., Wymień wady transportu kolejowego., Wymień 4 największe porty morskie w Polsce., Wymień czynniki lokalizacji przemysłu high-tech..

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?