1) prezzo: 1 euro. Con quale denaro lo paghi? a) b) c) d) e) f) 2) prezzo: 20 euro. con quale denaro lo paghi? a) b) c) d) e) f) 3) prezzo; 2 euro. Con quale denaro lo paghi? a) b) c) d) e) f)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?