Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
"Nie" pisane łącznie: z rzeczownikami, z przymiotnikami w stopniu równym, z przysłówkami w stopniu równym, "Nie" pisane rozdzielnie: z czasownikami, z przymiotnikami w stopniu najwyższym, z przysłówkami w stopniu najwyższym, z liczebnikami, z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne