Corretto: 5+5, 9+1, 3+7, 8+2, 6+4, 10+0, Errato: 8+1, 5+3, 2+6, 7+2, 9+0, 4+3,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?