1) IO GIOCO a) I PLAYS b) I PLAY 2) TU MANGI a) YOU EAT b) YOU EATS 3) LORO ASCOLTANO a) THEY LISTENS b) THEY LISTEN 4) LUI DORME a) HE SLEEP b) HE SLEEPS 5) VOI CORRETE a) YOU RUN b) YOU RUNS 6) LEI SCRIVE a) SHE WRITES b) SHE WRITE 7) VOI BEVETE a) YOU DRINKS b) YOU DRINK 8) TU DISEGNI a) YOU DRAW b) YOU DRAWS 9) LORO VIAGGIANO a) THEY TRAVEL b) THEY TRAVELS 10) TU SORRIDI a) YOU SMILE b) YOU SMILES 11) LEI PULISCE a) SHE CLEANS b) SHE CLEAN 12) TU CHIUDI a) YOU CLOSES b) YOU CLOSE 13) LUI  GUIDA a) HE DRIVE b) HE DRIVES 14) LUI PIANGE a) HE CRIES b) HE CRY 15) IO LEGGO a) I READ b) I READS

Inglese: Simple Present ( forma affermativa) crocetta la risposta corretta

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?