1) ...pple a) a b) o c) e d) i 2) ...all a) k b) b c) r d) d 3) ...at a) k b) d c) l d) c 4) ...oll a) b b) d c) k d) f 5) ...lephant a) e b) i c) o d) a 6) ...rog a) g b) h c) f d) j 7) ...oat a) l b) m c) q d) g 8) ...at a) h b) o c) p d) n 9) ...ion a) m b) b c) l d) d 10) ...onkey a) m b) n c) l d) d 11) ...range a) o b) a c) i d) e 12) ...anda a) f b) p c) q d) c 13) ...ueen a) k b) c c) q d) j 14) ...obot a) d b) l c) q d) r

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?