Io am - _AVO, Tu am - _AVI, Lui, lei am - _AVA, Noi am - _AVAMO, Voi am - _AVATE, Loro am - _AVANO,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?