1) HE........FOOTBALL. a) PLAY b) PLAYS c) PLAIES 2) I........SWIMMING. a) GO b) GOES c) GOS 3) HE ...........BASEBALL a) PLAYS b) PLAY c) PLAIES 4) SHE........... A HORSE. a) RIDES b) RIDE c) RIDS 5) YOU ........TENNIS. a) PLAIES b) PLAYS c) PLAY 6) I........SKATEBOARDING. a) GOES b) GOS c) GO 7) HE.......... CYCLING. a) GO b) GOS c) GOES 8) YOU........HOCKEY. a) PLAIS b) PLAY c) PLAYS 9) SHE...... a) RUN b) RUNNS c) RUNS 10) HE..... a) JUMP b) JUMPS c) JAMPS 11) YOU.......BASKETBALL. a) PLAY b) PLAYS c) PLAYES 12) I..........ROLLERBLADING. a) GOES b) GOS c) GO 13) SHE.......VOLLEYBALL. a) PLAYES b) PLAYS c) PLAY

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?