1) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) f b) w 2) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) z b) t c) s 3) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) k b) g c) t d) c 4) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) p b) d c) t d) c 5) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) c b) t c) s d) z 6) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) m b) n c) d d) r 7) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) f b) p c) d d) b 8) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) w b) k c) t d) r 9) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) f b) k c) l d) w 10) Jaka litera znajduje się na początku wyrazu? a) t b) d c) p d) w

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?