1) 6:6= a) 14 b) 10 c) 1 2) 10:2= a) 5 b) 22 c) 324 3) 40:4= a) 400 b) 10 c) 89 4) 1:1= a) 11 b) 1 c) 68 5) 1000:1000= a) 1 b) 10000 c) 10 6) 22:2= a) 14 b) 11 c) 100

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?