być be was/were been , bić beat beat beaten , stawać się become became become , zaczynać się begin began begun , gryźć bite bit bitten , wiać,dmuchać blow blew blown , łamać,psuć break broke broken , przynosić bring brought brought , budować build built built , palić, oparzyć burn burned/burnt burned/ burnt , kupować buy bought bought , móc,potrafić can could could, łapać catch caught caught , wybierać choose chose chosen , przychodzić come came come , kosztować cost cost cost , ciąć cut cut cut , robić do did done , rysować draw drew drawn , śnić,marzyć dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?