1) Mars 2) Avril 3) ouef 4) Paques 5) fleur 6) mouton 7) lapin 8) printemps 9) panier 10) poussin

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?