1) Zaznacz kontynenty , które oprócz Europy znali jej mieszkańcy do końca XV wieku: a) Australia b) Azja c) Afryka d) Ameryka 2) W średniowieczu Ziemię wyobrażano sobie jako ... a) płaski dysk b) okrągłą piłkę 3) Do XV wieku europejscy kupcy częściej przewozili swoje towary drogą ... a) lądową b) morską 4) Zaznacz towary jakie sprowadzali europejscy kupcy z Indii: a) tkaniny z jedwabiu b) tkaniny z bawełny c) pieprz d) goździki e) ogórki f) cynamon 5) W XV wieku część terenów, przez które przebiegał szlak handlowy z Europy do Indii została opanowana przez... a) Turków b) Rosjan c) Arabów 6) Turcy pozwalali europejskim kupcom przewozić szlakiem z Indii do Europy swe towary. a) prawda b) fałsz 7) Drogi morskiej do Indii poszukiwał między innymi Krzysztof Kolumb , który był ... a) Portugalczykiem b) Hiszpanem c) Włochem 8) Kolumb miał pomysł by szukać drogi morskiej z Europy do Indii płynąc na ... a) zachód b) wschód c) północ d) południe 9) Swoją pierwszą wyprawę w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii Krzysztof Kolumb odbył w ... roku. a) 1488 b) 1490 c) 1492 d) 1498 10) Pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii rozpoczęła się z państwa, którego władze ją sfinansowały, czyli z ... a) Hiszpanii b) Portugalii c) Włoch d) Wielkiej Brytanii 11) Zaznacz nazwy trzech okrętów , które wzięły udział w pierwszej wyprawie Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii: a) Victoria b) Santa Maria c) Santa Monica d) Nińa e) Hispaniola f) Pinta 12) Po ... miesiącach żeglugi jeden z żeglarzy pierwszej wyprawy Kolumba w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii zauważył ląd. a) dwóch b) trzech c) czterech 13) Napotkanych w Ameryce tubylców Kolumb omyłkowo nazwał ... a) Azjatami b) Hindusami c) Indianami 14) Włoski kupiec i podróżnik ... Vespucci udowodnił ,że Krzysztof Kolumb odkrył nowy kontynent. a) Rodrigo b) Amerigo c) Mario 15) Odkryte tereny Amerigo Vespucci nazwał Nowym ... . a) Kontynentem b) Lądem c) Światem 16) W chwili śmierci Kolumb nie wiedział ,że odkrył nowy kontynent . a) prawda b) fałsz 17) Przyrząd wyposażony w igłę magnetyczną wskazującą północ , dzięki któremu żeglarze mogli ustalać kurs okrętów. a) globus b) kompas c) astrolabium 18) Przyrząd nawigacyjny używany przez żeglarzy do obliczania wysokości ciał niebieskich nad horyzontem to... a) astrolabium b) sekstans c) globus 19) Typ okrętu z ruchomymi żaglami umożliwiającymi płynięcie niezależnie od kierunku wiatru, używany przez żeglarzy od XV wieku to ... a) szkuta b) barka c) karawela 20) Jako pierwsi do południowego krańca Afryki dopłynęli żeglarze z ... a) Hiszpanii b) Portugalii c) Wielkiej Brytanii d) Holandii 21) Pierwsi europejscy żeglarze do południowego krańca Afryki w roku ... a) 1488 b) 1490 c) 1492 22) Wyprawą, która jako pierwsza z Europy dopłynęła do południowego krańca Afryki kierował Bartłomiej ... a) Ruiz b) Diaz c) Magellan 23) Południowy kraniec Afryki został nazwany Przylądkiem Dobrej ... a) Nadziei b) Zmiany c) Wiary 24) Jako pierwszy wokół Przylądka Dobrej Nadziei do Indii dopłynął żeglarz portugalski .... a) Ferdynand Magellan b) Hernán Cortés c) Vasco da Gama 25) Pierwszy żeglarz europejski dopłynął do Indii w roku... a) 1494 b) 1496 c) 1498 d) 1500 26) Jako pierwsi dookoła świata przepłynęli żeglarze z ... a) Hiszpanii b) Portugalii c) Wielkiej Brytanii 27) Na czele pierwszej wyprawy dookoła świata stał ... Magellan . a) Antonio b) Ferdynand c) Zygfryd d) Rodrigo 28) Pierwsza wyprawa dookoła świata odbyła się w latach ... a) 1517-1520 b) 1518-1521 c) 1519-1522 29) Z pierwszej wyprawy dookoła świata powrócił tylko jeden z pięciu okrętów , które ją rozpoczynały o nazwie ... a) Victoria b) Hispaniola c) Santa Monica 30) Ferdynand Magellan zginął w trakcie wyprawy dookoła świata. a) prawda b) fałsz

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?