Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
break down - zepsuć się, check in at the airport - przejść odprawę biletową na lotnisku, check in online - przejść odprawę biletową przez internet, check in at the hotel - zameldować się w hotelu, check out at the hotel - wymeldować się z hotelu, get into a car - wsiąść do samochodu, get out of a car - wysiąść z samochodu, get on a bus - wsiąść do autobusu, get on a train - wsiąść do pociągu, get off a bus - wysiąść z autobusu, get off a train - wysiąść z pociągu, go away on holiday - wyjechać na wakacje, pick somebody up - podjechać po kogoś, put up a tent - rozbić namiot, run out of petrol - nie mieć już benzyny, set off - wyruszyć, slow down - zwolnić, take off - wystartować,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne