Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1. We ____ (watch) a game show yesterday., 2. My brother _____ (not win) the championship on Saturday., 3. I ____ (lose) my cap at school., 4. My sister _____ (give) me a present for my birthday., 5. We _____ (have) a really good time on Sunday., 6. I ____ (not read) a magazine yesterday..

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne