Podmiotem lirycznym jest - podróżnik, który bacznie obserwuje przyrodę., Podmiot liryczny zachwyca się przyrodą, - ale jednocześnie czuje się osamotniony, tęskni za ojczyzną., Podmiot liryczny znajduje się daleko od osób i miejsc, - z którymi jest emocjonalnie związany. , Wędrówka przez step nie przynosi - podmiotowi lirycznemu ukojenia, nadal czuje ból rozstania., Dwie pierwsze zwrotki opisują - rozległy krajobraz stepowy (łąki, kwiaty, zioła)., Bogactwo, ogrom przyrody powoduje, - że podmiot liryczny czuje własną małość i zagubienie., Podróż wozem przez stepy podmiot liryczny - porównuje do podróży przez morze., Gdy zapada zmrok szuka na niebie gwiazd, - by te wskazały mu właściwą drogę., Wielkość stepu uświadamia podmiotowi lirycznemu - jego osamotnienie., Trzecia i czwarta strofa zawiera refleksje podmiotu lirycznego - na temat ojczyzny., Podmiot liryczny nasłuchuje głosu z Litwy, - jednak niczego nie słyszy., Świadomość nieusłyszenia tego głosu - potęguje poczucie samotności i pustki.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?