1) SEMPRE a) ALWAYS b) NEVER c) SOMETIMES d) USUALLY 2) MAI a) OFTEN b) ALWAYS c) USUALLY d) NEVER 3) QUALCHE VOLTA a) USUALLY b) SOMETIMES c) NEVER d) ALWAYS 4) SPESSO a) ALWAYS b) SOMETIMES c) NEVER d) OFTEN 5) DI SOLITO a) SOMETIMES b) ALWAYS c) OFTEN d) USUALLY

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?