1) Poniedziałek a) February b) Sunday c) June d) Monday 2) Sierpień a) Friday b) May c) Wednesday d) August 3) Sam.... (play) football after school. Wybierz prawidłową formę. a) play b) playes c) plays d) plaies 4) We ......(have) lunch at school. Wybierz prawidłową formę. a) have b) has c) haves d) havves 5) Cat............ (climb) trees. Wybierz prawidłową formę. a) climbes b) climbs c) climb d) climbbs 6) Jak dodasz -s do słowa wash? a) washhes b) washes c) washs d) washies 7) Do jakich osób dodajemy -s do czasownika? a) I, you b) They, we c) She, He, It d) I, They 8) Zawsze a) sometimes b) always c) often 9) Nigdy a) sometimes b) always c) never 10) Wybierz poprawne zdanie. a) She always is hungry. b) I am never late. c) They play often football. d) We have lunch at 8 never. 11) Styczeń a) January b) February c) March 12) Listopad a) September b) October c) November 13) Środa a) Monday b) Tuesday c) Wednesday 14) Wrzesień a) September b) October c) November 15) Grudzień a) January b) December c) November 16) Czwartek a) Tuesday b) Thursday c) Friday 17) czasami a) always b) often c) never 18) Czerwiec a) June b) July c) August 19) Niedziela a) Saturday b) Sunday c) Monday 20) Mam lekcje a) I have a lesson b) she has a lesson c) we have a lesson

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?