hackney - dorożka , buckboard - odkryty powóz, bryczka, carriage - powóz, to draw a hackney - ciągnąć powóz, shock absorber - amortyzator, bumpy road - wyboista droga, cobble stone - bruk, kostka brukowa, tarmack/asphalt - asfalt, provide a shelter against - zapewnić schronienie przed, breakneck speed/tremendous speed - zawrotna prędkość, cover a distance - pokonać odległość, multilane highway - wielopasmowa autostrada, increase your comfort level - podnieść twój poziom komfortu, additional equipment - dodatkowe wyposażenie, equipped with sth - wyposażony w coś,

FCE 2/ Test 1 Speaking, Part 1, Pictures A and B

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?