8,9,10,11 ? - 12, 120, 121, 122, 123, ? - 124, 50, 55, 60, 65 ? - 70, 85, 86, 87, 88 ? - 89, 100, 200, 300, 400 ? - 500, 30, 40, 50, 60 ? - 70, 10, 9, 8, 7 ? - 6, 50, 40, 30, 20, ? - 10, 10, 8, 6, 4 ? - 2, 99, 98, 97, 96 - 95,

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?