1) ile to 100-99 a) 99 b) 3 c) 28 d) 5 e) 0 f) 1 2) ile to 44:4 a) 11 b) 44 c) 4 d) 100 e) 1 f) 6 3) ile to 1+99 a) 111 b) 212 c) 101 d) 100 e) 529 f) 98

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?