1) pozwolić sobie (na coś) a) afford b) live on c) inherit d) loan 2) konto bankowe a) earn b) borrow c) loan d) bank account 3) rachunek a) coin b) debt c) afford d) bill 4) pożyczyć (od kogoś) a) borrow b) charge c) credit card d) afford 5) bankomat a) cash machine b) borrow c) live on d) cost 6) pobierać opłatę a) pay back b) charge c) debt d) credit card 7) moneta a) coin b) bank account c) earn d) cost 8) kosztować a) bill b) cost c) borrow d) invest 9) karta kredytowa a) mortgage b) cash machine c) earn d) credit card 10) dług a) coin b) live on c) owe d) debt 11) zarabiać a) earn b) coin c) bill d) live off 12) dziedziczyć a) inherit b) mortgage c) borrow d) lend 13) inwestować a) invest b) coin c) credit card d) bank account 14) pożyczyć (komuś) a) lend b) pay back c) inherit d) loan 15) żyć na koszt a) invest b) bill c) live off d) inherit 16) przetrwać a) earn b) invest c) bill d) live on 17) pożyczka a) loan b) borrow c) lend d) live on 18) hipoteka a) earn b) live on c) credit card d) mortgage 19) być winnym a) mortgage b) pay back c) earn d) owe 20) zwrócić a) debt b) pay back c) cost d) owe

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?